Svensk version av "Don't use 'custom DTDs'!"
Originalversion: http://www.w3.org/Style/customdtd
Faktisk - översatt - version: http://www.cssuniversals.com/customdtd.htm
Översättare: Swen Stålro, http://www.cssuniversals.com/

Använd inte "anpassade DTD"!

(This page uses CSS style sheets)

<blink>?

Inte!

Inte gör det!

Tekniskt sett lägger icke-standardiserade delar görs genom att skriva en "anpassad DTD" och inkluderas i den första raden i dokumentet (det DOCTYPE linje). En anpassad DTD kan göras till exempel genom att kopiera HTML4 DTD och ändra det.

Gör inte detta! Dokument måste ha en mening och korrekt syntax. SGML och XML bara definiera syntax. HTML och XHTML definiera mening. Om du lägger till delar som inte definieras som en standard, bara du själv vet vad de betyder. Och i 20 eller 50 år, även du kanske inte vet det längre ...

Naturligtvis kan du experimentera, till exempel att arbeta för framtiden Web format, men förutom att du inte ska använda egenutvecklade komponenter.

CSS Valid
CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos, W3C Style Activity Lead
Webmaster
Senast uppdaterad: $Date: 2009/06/02 13:00:51 $ GMT