Wszystko wskazuje na to, że w pewnym stopniu znamy już pojęcie pionowego wyrównania tekstu. Jeśli kiedykolwiek używaliśmy elementów SUP i SUB (indeksu górnego i dolnego) lub wyświetlając obrazek posłużyliśmy się kodem , to można przyjąć, że mieliśmy już do czynienia z wyrównaniem pionowym. Właściwość CSS vertical-align (wyrównanie pionowe) pozwala na użycie wszystkich znanych nam już
Read More

Jedną z najważniejszych funkcji oferowanych przez kaskadowe arkusze stylów CSS jest możliwość formatowania wyglądu czcionki. o Rodzaj czcionki font-family font-family: nazwa czcionki; – wpisanie nazwy czcionki, np. Arial, font- family:serif; – dowolna czcionka z rodziny serif, font-family:sans-serif; – dowolna czcionka sans-serif. o Rozmiar czcionki font-family font-family:rozmiar; – rozmiar zdefiniowany za pomocą pikseli, centymetrów, procentów itp.,
Read More