Wyrównanie pionowe – vertical align

Wszystko wskazuje na to, że w pewnym stopniu znamy już pojęcie pionowego wyrównania tekstu. Jeśli kiedykolwiek używaliśmy elementów SUP i SUB (indeksu górnego i dolnego) lub wyświetlając obrazek posłużyliśmy się kodem, to można przyjąć, że mieliśmy już do czynienia z wyrównaniem pionowym. Właściwość CSS vertical-align (wyrównanie pionowe) pozwala na użycie wszystkich znanych nam już sposobów wyrównania stosowanych wewnątrz tekstu. Mamy też do wyboru kilka nowych możliwości.Vertical align – baseline (wartość domyślna) | sub | super | bottom | text-bottom | middle | top | text-top | Właściwość vertical-align akceptuje każde z ośmiu słów kluczowych lub wartości procentowe (ale nigdy nie robi tego jednocześnie). Słowa kluczowe to mieszanka znanych i nieznanych słów: baseline (wartość domyślna), sub, super, bottom, text-bottom, middle, top i text-top.
Wyrównanie do lini bazowej Właściwość vertical-align: baseline zmusza element do wyrównania bazowych linii pisma rodzica i potomka, czyli w sumie odpowiada za to, co zawsze robią przeglądarki.B {vertical-align: baseline;}
The baseline of the boldfaced text is aligned with thebaseline of this paragraph.

Go Top