Właściwości tekstu

Blok tekstu na stronie formatowany może być (a nawet powinien) przez style CSS. Można określić następujące właściwości:
o Poziome wyrównanie tekstu text-align
text-align: left; – wyrównanie do lewej, text-align: right; – do prawej, text- align: center; – wycentrowanie, text-align: justify; – wyjustowanie.
o Pionowe wyrównanie tekstu vertical-align
vertical-align: sub; – indeks dolny, vertical-align: super; – indeks gówny, vertical-align: bottom; – wyrównanie do dolnej części elementu, vertical- align:middle; – wyrównanie do śrokowej części elementu, vertical-align: top; – wyrówanie do górnej części elementu, vertical-align:text-top; – wyrównanie do górnej krawędzi tekstu, vertical-align:text-bottom; – wyrównanie do dolnej krawędzi tekstu.
o Dekoracja tekstu text-decoration
text-decoration:underline; – podkreślenie dolne, text-decoration:overline; – podkreślenie górne, text-decoration:blin; – migający tekst.
o Przekształcenie tekstu text:transform
text:transform:capitalize; – text:transform:uppercase; text:transform:lowercase; – małe wszystkie litery.

Go Top