Właściwości czcionki

Jedną z najważniejszych funkcji oferowanych przez kaskadowe arkusze stylów CSS jest możliwość formatowania wyglądu czcionki.
o Rodzaj czcionki font-family
font-family: nazwa czcionki; – wpisanie nazwy czcionki, np. Arial, font- family:serif; – dowolna czcionka z rodziny serif, font-family:sans-serif; – dowolna czcionka sans-serif.
o Rozmiar czcionki font-family
font-family:rozmiar; – rozmiar zdefiniowany za pomocą pikseli, centymetrów, procentów itp., font-family:small; – mały rozmiar, font- family:medium; – standardowy rozmiar czcionki, font-family:large; – duży rozmiar czcionki.
o Waga czcionki font-weight
font-weight:normal; font-weight:bold; font-weight:bolder; – wiadomo.
o Styl czcionki font-style
font-style:normal; font-style:italic; font-style:obelique; – czcionka pochyła.
o Szerokość czcionki font-stretch
font-stretch:normal; – czcionka o domyślanej szerokości, font- stretch:wider; – czcionka o dużej szerokości, font-stretch:narrower; – czcionka o małej szerokości.

Go Top