Właściwość Font w CSS

Właściwość Opis Wartości Wersja IE Wersja Firefox
font Służy do definiowania wszystkich wartości czcionek font-style
font-variant
font-weight
font-size/line-height
font-family
caption

icon
menu
message-box
small-caption
status-bar

4 1
font-family Lista preferowanych rodzin cziconek family-name
generic-family
3 1
font-size Określa wielkość czcionki xx-small

x-small
small
medium
large
x-large
xx-large

smaller
larger
length
%

3 1
font-size-adjust Określa wartość element, który ma zachować wysokość preferowanej czcionki none
number
font-stretch Rozciąga lub kurczy rozstawienie czcionki normal
wider

narrower
ultra-condensed
extra-condensed
condensed
semi-condensed
semi-expanded

expanded
extra-expanded
ultra-expanded

font-style Określa rodzaj czcionki normal

italic
oblique

4 1
font-variant   normal
small-caps
4 1
font-weight

Sets the weight of a font normal
bold
bolder
lighter

100
200
300
400
500
600

700
800
900

4 1

Leave a Reply