Blok tekstu na stronie formatowany może być (a nawet powinien) przez style CSS. Można określić następujące właściwości: o Poziome wyrównanie tekstu text-align text-align: left; – wyrównanie do lewej, text-align: right; – do prawej, text- align: center; – wycentrowanie, text-align: justify; – wyjustowanie. o Pionowe wyrównanie tekstu vertical-align vertical-align: sub; – indeks dolny, vertical-align: super; –
Read More

Właściwość Opis Wartości Wersja IE Wersja Firefox font Służy do definiowania wszystkich wartości czcionek font-style font-variant font-weight font-size/line-height font-family caption icon menu message-box small-caption status-bar 4 1 font-family Lista preferowanych rodzin cziconek family-name generic-family 3 1 font-size Określa wielkość czcionki xx-small x-small small medium large x-large xx-large smaller larger length % 3 1 font-size-adjust Określa
Read More