June 2012

Blok tekstu na stronie formatowany może być (a nawet powinien) przez style CSS. Można określić następujące właściwości: o Poziome wyrównanie tekstu text-align text-align: left; – wyrównanie do lewej, text-align: right; – do prawej, text- align: center; – wycentrowanie, text-align: justify; – wyjustowanie. o Pionowe wyrównanie tekstu vertical-align vertical-align: sub; – indeks dolny, vertical-align: super; –
Read More