June 22, 2012

Wszystko wskazuje na to, że w pewnym stopniu znamy już pojęcie pionowego wyrównania tekstu. Jeśli kiedykolwiek używaliśmy elementów SUP i SUB (indeksu górnego i dolnego) lub wyświetlając obrazek posłużyliśmy się kodem , to można przyjąć, że mieliśmy już do czynienia z wyrównaniem pionowym. Właściwość CSS vertical-align (wyrównanie pionowe) pozwala na użycie wszystkich znanych nam już
Read More