May 2009

Właściwość Opis Wartości Wersja IE Wersja Firefox font Służy do definiowania wszystkich wartości czcionek font-style font-variant font-weight font-size/line-height font-family caption icon menu message-box small-caption status-bar 4 1 font-family Lista preferowanych rodzin cziconek family-name generic-family 3 1 font-size Określa wielkość czcionki xx-small x-small small medium large x-large xx-large smaller larger length % 3 1 font-size-adjust Określa
Read More